SING, O GODDESS, THE ANGER OF ACHILLES...


I was recently reminded of my beloved students of 1.º BAC, especially those enrolled in world literature. During the first term, it came to my attention the subject had them reading a translation of Black Ships Before Troy: The story of the Iliad by Rosemary Sutcliff, perhaps the most compelling adaptation of the Trojan War for young readers, volume originally accompanied by the astonishing illustrations of Alan Lee (see below), famous also for his designs based on Tolkien’s work. But let’s start from the beginning...The reason why this came to mind is because the British Museum is currently holding an exhibition until 8 March 2020 entitled Troy: myth and reality, covering from Helen of Troy's abduction to the deception of the Trojan Horse and the fall of the city. The British Museum needs no introduction: its permanent collection of around eight million works place it among the largest museums in the whole world. Some of its most iconic pieces are the Rosetta Stone, the Parthenon Marbles, the Sutton Hoo pieces, artefacts from the Mausoleum of Halicarnassus (one of the Seven Wonders of the Ancient World) and a vast number of Egyptian and Mesopotamian relics.

As for the exhibition itself, the British Museum has a fantastic YouTube channel with videos detailing the collection shown (check the embedded video) and providing great insights into the history of the conflict. The Iliad is one of the foundational works of Western literature and still holds enormous value and significance nowadays. However, as riveting as the original story is that of the discovery by Heinrich Schliemann of the alleged site of the original Troy... perhaps these will be more suitable for our next post!


_______________________________________________________________________________________________________________________________


Hai ben pouco acordeime do meu benquerido grupo de 1.º BAC, especialmente daqueles a cursar Literatura Universal. Durante o primeiro trimestre, cheguei a comprobar que tiñan como lectura obrigatoria unha tradución de Naves negras ante Troya de Rosemary Sutcliff, quizais a mellor adaptación da guerra troiana para novos lectores, un volume que, na súa versión orixinal, vén acompañado polas incríbeis ilustracións de Alan Lee (como a da portada, que incluímos liñas arriba), debuxante tamén famoso polos seus deseños baseados nos traballos de Tolkien. Mais comecemos polo principio...

O motivo polo que todo isto veu á mente foi porque o British Museum alberga unha exposición até o 8 de marzo deste ano titulada Troia: mito e realidade, que abrangue dende o rapto de Helena ao engano do ínclito cabalo e a caída da cidade. O British Museum non precisa ningunha presentación. Porén, a súa colección permanente de perto de oito millóns de pezas sitúao entre os máis grandes do mundo. Algunhas das súas obras máis icónicas son a pedra de Rosetta, os frescos do Partenón, os restos de Sutton Hoo, fragmentos do Mausoleo de Halicarnaso (unha das Sete Marabillas do mundo antigo) e un gran número de reliquias exipcias e mesopotámicas.

En canto á exposición en si, o devandito museo ten unha fantástica canle de YouTube con vídeos que profundan na colección da que tratamos (como no vídeo do link superior, que contén subtítulos), proporcionando moi boas perspectivas acerca da historia do conflito. A Ilíada é unha das obras fundacionais da literatura occidental e aínda hoxe ten un enorme valor e significado. Ademais, tan apaixonante como o relato de Homero foi o do descubrimento, por parte de Heinrich Schliemann, da suposta ubicación da Troia orixinal... acaso todas estas historias vallan para un próximo post!

Comentarios

Publicar un comentario

Publicacións populares

...PORQUE LAS ESTIRPES CONDENADAS A CIEN AÑOS DE SOLEDAD NO TENDRÍAN UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD SOBRE LA TIERRA

EXTRAORDINARY WOMEN

CÓMIC INSPIRADO EN LA LEYENDA EL MONTE DE LAS ÁNIMAS DE GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

MAUS, A HISTORIA DISFRAZADA DE FÁBULA.

EUPHORIA, UNHA SERIE QUE MOSTRA O SUFRIMENTO DOS ADOLESCENTES

8 DE MARZO NO IES EDUARDO PONDAL DE PONTECESO

27 de marzo, Día Mundial do Teatro

ESOPÍAS?

O CASAMENTO DOS PAXARIÑOS: O DÍA DA MARMOTA GALEGO OU O DÍA DE SAN VALENTÍN?

POESÍA Y REDES SOCIALES