MERRY CHRISTMAS FROM MR SCROOGE!


     A Christmas Carol is undoubtedly the most beloved story set during this festive season. Published on 19 December 1883, the first edition sold out by Christmas Eve, and this novella is considered a true classic. The book recounts the story of Ebenezer Scrooge, an elderly miser who is visited by the ghost of his former business partner Jacob Marley and the spirits of Christmas Past, Present and Yet to Come. After these visits, Scrooge is transformed into a gentler man, treating everyone with kindness, generosity and compassion.

     However, the truth is that, in spite of the literary value and importance of this very work, its greater significance lies on the social influence it exerted. Two hundred years ago, Christmas celebrations were completely different and the modern observance we hold nowadays is largely the result of a mid-Victorian revival of the holiday. This re‑evaluation of the tradition resulted in the widespread presence of carols and even newer traditions. For example, the Christmas tree had been introduced in Britain during the 18th century, and its use was popularised by Queen Victoria and Prince Albert, a practice that was copied in many homes across the country and, later on, internationally.

     Funnily enough, even though the phrase ‘Merry Christmas’ had been around for many years, it was Charles Dickens’s use that popularised it among the public. Also, the exclamation ‘Bah! Humbug!’ entered popular use in the English language as a retort to anything sentimental or overly festive, Scrooge’s reaction to anything Christmassy. What is true is that, for all the curiosities behind its creation and adaptations (see the trailer below for the latest one), in the words of G. K. Chesterton, ‘the beauty and blessing of the story lie in the great furnace of real happiness that glows through Scrooge and everything around him. Whether the Christmas visions would or would not convert Scrooge, they convert us.’

     Un conto de Nadal é sen dúbida a narración predilecta durante esta época festiva. Publicada o 19 de decembro de 1843, a primeira edición xa se tiña esgotado en Noiteboa. O libro relata a historia de Ebenezer Scrooge, un vello avarento ao que visita a pantasma do seu antigo socio Jacob Marley e os espíritos do Nadal Pasado, Presente e Futuro. Despois destas aparicións, Scrooge transformarase nunha persoa máis amábel, tratando a todo o mundo con xenerosidade e compaixón.

     A pesar do significado e valor literario deste traballo, a súa verdadeira importancia fíxose notar na súa repercusión social. Hai douscentos anos, as celebracións natalicias eran completamente diferentes e o seu tratamento moderno é en grande parte un resultado da súa popularización na metade da época Vitoriana. Esta reavaliación de costumes levou consigo a ubicuidade das panxoliñas e novas tradicións. Por exemplo, a árbore de Nadal foi introducido en Gran Bretaña durante o século XVIII e o seu uso foi popularizado pola Raíña Vitoria e o Príncipe Alberto, unha práctica que moitos fogares copiaron no país e, posteriormente, no estranxeiro.

     Curiosamente, a pesar de que a frase «Merry Christmas» xa existía como tal, foi o uso que lle deu Dickens a que a popularizou entre o público. Ademais, a exclamación « Bah! Humbug!» entrou no vocabulario xeral en inglés como resposta a calquer cousa demasiado sentimental ou festiva, gracias a que é a expresión coa que Scrooge reacciona a calquera cousa que cheire ao Nadal. O certo é que, aínda tendo en conta todas as curiosidades que rodean a creación da obra e as súas adaptacións (o caso do tráiler que se inclúe nesta entrada), nas palabras de G. K. Chesterton, «a beleza e a beizón da historia están nese forno de ledicia que reloce a través de Scrooge e todo o que o envolve... Se as visións do Nadal cambiaron a Scrooge ou non, múdannos a nós.»


Comentarios

Publicacións populares

...PORQUE LAS ESTIRPES CONDENADAS A CIEN AÑOS DE SOLEDAD NO TENDRÍAN UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD SOBRE LA TIERRA

EXTRAORDINARY WOMEN

CÓMIC INSPIRADO EN LA LEYENDA EL MONTE DE LAS ÁNIMAS DE GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

MAUS, A HISTORIA DISFRAZADA DE FÁBULA.

EUPHORIA, UNHA SERIE QUE MOSTRA O SUFRIMENTO DOS ADOLESCENTES

8 DE MARZO NO IES EDUARDO PONDAL DE PONTECESO

27 de marzo, Día Mundial do Teatro

ESOPÍAS?

O CASAMENTO DOS PAXARIÑOS: O DÍA DA MARMOTA GALEGO OU O DÍA DE SAN VALENTÍN?

POESÍA Y REDES SOCIALES