C. S. LEWIS: IN MEMORIAM


The British writer Clive Staples Lewis was born on this day, 121 years ago (29 November 1898). As a young boy, he immersed himself in the great works of children’s literature of the time, such as The Tale of Peter Rabbit, by Beatrix Potter. He was also fascinated by Norse, Greek and Irish mythologies. All these aspects hugely influenced what would become his best-known work, The Chronicles of Narnia, a series of seven novels originally published between 1950 and 1956. The series is set in the fictional realm of Narnia, a world plagued by magic, mythical beasts and talking animals. The protagonists are all real children who magically enter the world of Narnia, sometimes called upon by the great lion Aslan to protect his world from evil.

C. S. Lewis’ works have been a significant influence for both adult and children’s literature in the post-World War II era, being cited as an inspiration by Philip Pullman, author of His Dark Materials, or even J. K. Rowling, creator of the Harry Potter saga. Another curios fact is that Lewis held a close life-long friendship with J. R. R. Tolkien, who gained international fame thanks to The Lord of the Rings trilogy. Furthermore, owed to his contributions as a lay theologian and apologist, Lewis’ books display many Christian themes.

While we usually picture juvenile literature authors as having a quiet life, C. S. Lewis survived the trench warfare at the front line in the Somme during the First World War and, after the outbreak of WWII, took child evacuees from London and elsewhere into his own home and fulfilling many other tasks. As we can see, beneath the surface of his tales, we can feel the pulse of the gruesome conflicts he lived.O escritor británico Clive Staples Lewis naceu no día de hoxe hai 121 anos, o 29 de novembro de 1898. De neno, somerxeuse nas grandes obras da literatura infantil da época, como The Tale of Peter Rabbit de Beatrix Potter, e mantivo unha gran fascinación polas mitoloxías nórdica, grega e irlandesa. Todos estes aspectos influíron no que sería o seu traballo más coñecido, The Chronicles of Narnia, un conxunto de sete novelas publicadas entre 1950 e 1956. Esta serie de libros ambiéntase no mundo ficticio de Narnia, un mundo repleto de maxia, bestas míticas e animais dotados de fala. Os protagonistas son nenos reais que entran por arte de maxia en Narnia, en ocasións chamados polo gran león Aslan para protexer o seu mundo das forzas malignas.

As obras de C. S. Lewis tiveron unha importante influencia na literatura infantil e adulta na época posterior á Segunda Guerra Mundial e resultou ser de inspiración para, entre outros, Philip Pullman, autor de His Dark Materials, ou incluso J. K. Rowling, a creadora da saga de Harry Potter. Outra curiosidade é que Lewis mantivo unha estreita amizade ao longo de toda a súa vida con J. R. R. Tolkien, quen gañou fama internacional gracias á triloxía que compoñen as novelas de The Lord of the Rings. Lewis tamén foi un teólogo laico e apoloxista, como podemos comprobar nos numerosos motivos cristiáns na súa obra.

Se ben adoitamos imaxinarnos aos autores e autoras de literatura infantil e xuvenil como persoas que gozaron dunha vida tranquila, C. S. Lewis sobreviviu á guerra de trincheiras en primeira liña no Somme durante a Gran Guerra e, despois do comezo da Segunda Guerra Mundial, acolleu a cativos evacuados polos bombardeos en Londres e outras cidades ba súa propia casa, entre moitas outras tarefas durante a contenda. Como podemos ver, baixo a superficie das súas historias, podemos notar o latexo dos terríbeis conflitos que viviu.


Comentarios

Publicacións populares

...PORQUE LAS ESTIRPES CONDENADAS A CIEN AÑOS DE SOLEDAD NO TENDRÍAN UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD SOBRE LA TIERRA

EXTRAORDINARY WOMEN

CÓMIC INSPIRADO EN LA LEYENDA EL MONTE DE LAS ÁNIMAS DE GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

MAUS, A HISTORIA DISFRAZADA DE FÁBULA.

EUPHORIA, UNHA SERIE QUE MOSTRA O SUFRIMENTO DOS ADOLESCENTES

8 DE MARZO NO IES EDUARDO PONDAL DE PONTECESO

27 de marzo, Día Mundial do Teatro

ESOPÍAS?

O CASAMENTO DOS PAXARIÑOS: O DÍA DA MARMOTA GALEGO OU O DÍA DE SAN VALENTÍN?

POESÍA Y REDES SOCIALES